แบบฟอร์มสมัครสมาชิก/ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์อีสานบิซ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแนวเศรษฐกิจการเมือง รู้ลึก รู้จริง เศรษฐกิจการเมืองอีสาน

มีความประสงค์ต้องการลงโฆษณากับสื่ออีสานบิซ

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์
เลือกประเภทสมาชิก
ลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์
เลือกประเภทโฆษณาที่จะลง
ลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์
เลือกประเภทโฆษณาที่จะลง

หลังจากท่านทำรายการหน้าเว็บแล้วจะมี จนท.ประสานการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดของการลงโฆษณา

ขอขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุนสื่อท้องถิ่นในการรับใช้สังคมด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในภูมิภาค