บิน 2 ปี แซงอุดรฯ แอร์เอเชียรุก แนะขอนแก่นเร่งสร้างจุดขาย

[email protected]อีสานบิซวีคปักษ์หลังมีนาคม จับประเด็นการเปิดแคมเปญบินข้ามภูมิภาคขอนแก่น-เชียงใหม่ 599บาท และขอนแก่น-หาดใหญ่ 899 บาท ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ได้ปลุกธุรกิจการบินขอนแก่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้น


[email protected]อ่านความเห็นซีอีโอฯไทยแอร์เอเชียให้ขอนแก่นเร่งหาจุดขายด้านการท่องเที่ยวโดยเร็ว
[email protected]พร้อมรายงานความคืบหน้าแผนปรับปรุงสนามบินและมาตรการลดความแออัด
[email protected]การเก็บค่าจอดรถสนามบิน การย้ายสถานที่เอกซเรย์สินค้า และการห้ามแท็กซี่จอดในอนาคต
[email protected]ติดตามอ่านทุกแผงหนังสือ อ่านฟรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุโค้วอยู่ฮะทุกสาขาข ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าแก่นนครทุกสาขา ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคอีสานศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ คณะวืทยาการจัดการมข.กองสื่อสาร มข.ฯลฯ

.

175

 

 

 

Facebook Comments