ภป-หาเสียง-ประชานิยม-กับคำถาม-เงินน่ะ-มีไหม

เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

Facebook Comments