หมอณรงค์ ย้ำ “มะเร็งท่อน้ำดี” ปัญหาร่วมคนลุ่มน้ำโขง

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ย้ำ “มะเร็งท่อน้ำดี” ปัญหาร่วมคนลุ่มน้ำโขง ต้นเหตุทำลายเศรษฐกิจ สังคม รัฐบาลทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ

วันที่ 11 ธ.ค. 62 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงความจำเป็นในการค้นหาพันธมิตรเพื่อกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงว่า การจัดประชุมมะเร็งท่อน้ำดีนานาชาติที่นครเวียงจันทน์ ทำไมถึงต้องจัดการประชุมนี้???????

โรคตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ชายไทย และเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิง นอกจากนี้แล้วโรคมะเร็งท่อน้ำดียังมีอุบัติการณ์สูงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจีนตอนใต้ นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศต่างเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่น ปัญหาทางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน การแก้ปัญหานี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยและสปป.ลาว แต่ยังมีอีกหลายๆประเทศที่ยังไม่ได้เริ่ม การจัดการประชุมนี้ก็เพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้ ชี้ให้นักวิชาการและผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหานี้ไปพร้อมกัน

เราจึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหา โดยการตัดวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทีสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้แล้วเรายังต้องคัดกรองกลุ่มเสี่งมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์และพัฒนาการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาหรือวิธีการทางการแพทย์อื่นๆเพื่อที่จะทำให้ผลการรักษาได้ดีที่สุด โดยจะต้องมีเครื่องมือ งบประมาณ และนโยบายของประเทศ ตลอดจนความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้

การประชุมในครั้งนี้มีวิทยากรนานาชาติกว่า 40 ท่าน ที่พร้อมจะมาให้ความรู้ ความร่วมมือ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้อย่างจริงจัง

ประเทศต่างๆที่มีปัญหานี้ล้วนแต่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ประชาชนยากจน ระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขยังต้องการการพัฒนาอีกมาก เราต้องการความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้และต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติทั้งในด้านของความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี เครื่องมือ และที่สำคัญคือเงินและทุนต่างๆเพื่อที่จะทำให้การแก้ปัญหามีความเป็นไปได้ ยั่งยืนและเห็นผลสำเร็จในที่สุด

นอกจากนี้แล้ว การพัฒนาคนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เราต้องฝึกอบรมศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งพยาบาลสาขาต่างๆ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เทคนิคก็มีความจำเป็น

การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรค การคัดกรอง เฝ้าระวังและการรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานสามารถขยายตัวได้ ทำให้ประชาชนเข้าสู่การคัดกรองและรักษาโรคได้อย่างสะดวก ทั่วถึง มีมาตรฐาน ทันเวลาและสมศักดิ์ศรี

การปฏิบัติงานจะไม่สามารถวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการติดตามการทำงานตลอดเวลาได้ ถ้าเราไม่มีซอฟแวร์เพื่อการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถประสาน สื่อสารผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายได้อีกด้วย การพัฒนาเรื่องนี้ก็มีความจำเป็น

การพัฒนาห้องผ่าตัด เครื่งมือผ่าตัดต่างๆ หอผู้ป่วยหนัก เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องหาทางพัฒนาไปพร้อมๆกัน

ความร่วมมือในการวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้การทงานดีขึ้น การคัดกรองและติดตามทำได้ดีขึ้น การวินิจฉัยและรักษามีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่จะทำควบคู่ตามไปด้วย

การจัดการประชุมนานาชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อทำให้สิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้ว เกิดการรับรู้ร่วมกันและจะนำมาซึ่งความร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อสร้างสุขภาพ มิตรภาพ ภราดรภาพให้เกิดขึ้นในสังคมและในโลก เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติสืบไป

http://acca2019.org/home/
#CASCAP
#cholangiocarcinoma
#มะเร็งท่อน้ำดี
#Isancohort

แสดงความคิดเห็น