ขก.ประสบแล้งแล้ว18 อ.เร่งส่งรถบรรทุกน้ำช่วยพร้อมเปิดปฎิบัติการสู่ฝุ่นจิ๋ว

ขอนแก่นเร่งปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายพื้นที่ได้รับผลกระทบภัย 18 อำเภอ  พร้อมเปิดปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ที่บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จากการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2562  จนถึงปัจจุบันปรากฎว่าฝนไม่ตกในพื้นที่ หรือตกในปริมาณน้อย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง , อำเภอภูเวียง , อำเภอเขาสวนกวาง ,อำเภอหนองนาคำ , อำเภอสีชมพู , อำเภอน้ำพอง , อำเภอภูผาม่าน , อำเภอชุมแพ , อำเภอเปือยน้อย , อำเภอบ้านแอด ,อำเภอเมืองขอนแก่น , อำเภอซำสูง , อำเภอพระยืน , อำเภอมัญจาคีรี , อำเภอเวียงเก่า , อำเภอกระนวน , อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอหนองเรือ  ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ลำน้ำชี ลำน้ำพอง และลำน้ำเชิญ มีปริมาณน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรจึงได้รับความเดือนร้อน ทำให้ได้รับผลกระทบเพราะขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก การอุปโภค บริโภค จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติ และติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมจัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำน้อย โดยระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน

อีกทั้ง กองบัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำโครงการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขึ้นพร้อมกัน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณถนนประชาสำราญ (หน้าสถานีดับเพลิงศรีจันทร์) ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5  และล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออกไม่ให้ฟุ้งกระจายบริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจุดที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5

แสดงความคิดเห็น