‘มนัญญา’ นำทัพนำลูกหลานคืนถิ่น สานต่ออาชีพการเกษตร ตั้งเป้า 500 คน ช่วงแรก

‘มนัญญา’ ไอเดียกระฉูด เตรียมปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร บ่มเพาะความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่  ลั่นนำลูกหลานเกษตรกรคืนถิ่น สานต่ออาชีพการเกษตรจากพ่อแม่ ตั้งเป้าหมายแรกรับสมัคร 500 คน  จัดที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ ให้ทำกินแปลงรวม 17 แห่ง 639 ไร่ 

“เว็บไซต์ คมชัดลึก” รายงานว่า น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมเปิดตัวโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมฯจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 63-65ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

อ่านต่อ>>https://www.komchadluek.net/news/agricultural/410023

แสดงความคิดเห็น