มทร.อีสาน สร้างของเล่นวัยเก๋า คว้ารางวัลชนะเลิศ Big Toys 61+

นักศึกษา มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? หวังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีของเล่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม ลดการเกิดสภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงวัย

นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท หรือ บี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า โจทย์ที่ได้รับจากการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? คือ ของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในชุมชนวัดม่วง ผู้สูงอายุไม่ได้อยากได้ของเล่นเพราะคิดว่าเป็นของเด็ก ทีมเราจึงพัฒนาผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายหรือกายภาพบำบัด ผนวกกับการบูรณาการเข้ากับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น จึงออกแบบการเล่นหนังยางเข้ากับสกูลให้เกิดเป็นรูปร่าง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก บวกกับแนวคิดเรื่องการทายคำจากรูปร่าง คำสุภาษิต เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนมีทักษะต่างกัน บางคนอ่านหนังสือไม่ออก ทีมจึงลดเรื่องการใช้ตัวอักษร และใช้แรงดึงหนังยางแทน เป็นการกายภาพบำบัดไปในตัวด้วย มีการแข่งขันในกลุ่มผู้สูงอายุที่สร้างเสียงหัวเราะรวมถึงลดอาการสมองเสื่อมได้ และยังสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลและใช้กับเด็กที่ต้องการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้

จัดโดย สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หวังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีของเล่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม ลดการเกิดสภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงวัย

แสดงความคิดเห็น