ขอนแก่นประเดิมแห่งแรก เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย “ฝุ่นPM2.5″จุได้400คน

ขอนแก่นคุมเข้มลดฝุ่น PM 2.5 เผยเกษตรกร 90% หันมาตัดอ้อยสด ลดปัญหาการเผาอ้อย พร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากฝุ่นละอองต้นแบบขอนแก่นโมเดล

ที่หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจความพร้อมและเปิดศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า ขณะนี้สภาพฝุ่นละออง PM 2.5 มีสภาวะขึ้นลงตามความกดดันของสภาวะอากาศ และจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมพร้อมรับและตอบโต้สถานการณ์ในทุกมิติ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น พบปัญหา PM 2.5 เริ่มต้นสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมการพร้อมรับสถานการณ์

สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ได้สั่งการให้ท้องถิ่นดำเนินการสำรวจว่ามีสถานที่ใดที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ปิด มีระบบการฟอกอากาศ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สามารถจะใช้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเมื่อมีฝุ่นละออง จังหวัดขอนแก่นจึงได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่ โดยเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  6 แห่งในพื้นที่ รวมศูนย์พักพิงทั้งหมด 19 แห่ง โดยได้เปิดศูนย์พักพิงที่หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นจุดที่เป็นต้นแบบที่ดี มีการตรวจวัดสภาพอากาศภายในศูนย์พักพิง มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดภาวะความเครียดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ มีแหล่งผลิตน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย มีสถานที่ประกอบอาหาร มีมุมอ่านหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน และจัดเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลด้านสภาพจิตใจ การตรวจสุขภาพอนามัย มีห้องสุขาจำนวนเพียงพอ โดยหอประชุมแห่งนี้สามารถจุคนได้ 400 คน

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของจุดที่ปลูกอ้อย และมีการเตรียมทำแนวป้องกันไฟ จากการคาดการณ์ตามลักษณะพื้นที่ที่เคยเกิดเพลิงไหม้ในจุดต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่อยู่นอกแนวกันไฟ และการรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาหญ้า เศษไม้ กิ่งไม้ การคุมเข้มตรวจสภาพท่อไอเสียรถยนต์และขณะนี้โครงการก่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นจำนวนมากทำให้ปัญหาฝุ่นละอองลดลง และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์รอบด้านทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดข้างเคียงและจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น