Asrar Hiyrdin Abderehman นักวิ่งชาวเอธิโอเปีย คว้าแชมป์ขอนแก่น มาราธอน 2020 โดยทำเวลาไว้ที่ 2.20.17 ชั่วโมง พร้อมรับเงินรางวัลไป 100,000 บาท

ภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 มกราคม 2563 เวลา 04.00 น. ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17  ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้วยบรรยากาศที่คึกคัก นักวิ่งจากทุกมุมโลกสนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 10,000 คน จุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์  โดยจัดการแข่งขันวิ่งใน 4  ประเภท  ได้แก่ ประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ฮาล์ฟมาราธอน  21.10  กิโลเมตร  มินิมาราธอน  11.55  กิโลเมตร  และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  4.5  กิโลเมตร

ภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการแข่งขันวิ่งมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ชายอันดับ 1 คือ  Asrar Hiyrdin Abderehman ประเทศ เอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 20 นาที 17.3 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท  หญิงอันดับ 1  คือ Tsega Mehari ประเทศ เอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 2ชั่วโมง 53 นาที 25.4 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 3,654 คน

ภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10  กิโลเมตร ชายอันดับ 1 คือ Eyob Habtesilasse Gosa ประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาได้  1 ชั่วโมง 3 นาที 7.3 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท หญิงอันดับ 1  คือ Tigist Deme ประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 16 นาที 31.9 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 35,000 บาท มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น  5,258  คน

ภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการแข่งขันมินิมาราธอน  ระยะทาง 11.55  กิโลเมตร  ชายอันดับ 1   Francis Ngigi Nduta ประเทศเคนยา  ทำเวลาได้ 34 นาที 59.7 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  หญิงอันดับ 1  Alice Koigi ประเทศเคนยา ทำเวลาได้ 40 นาที 14.3วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท มีผู้ลงแข่งขันทั้งสิ้น  7,621 คน

ที่มา:มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แสดงความคิดเห็น