มท.2 ย้ำนายช่าง อบจ. ความหวังสร้างถนนปลอดภัย

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 3 ก.พ. 63 ณ โรงแรมอาวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และถูกต้องตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ตรงเป้าหมายและแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ ชุดสูท

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยได้เน้นย้ำกับผู้ที่ร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้ว่า กองช่างหรือสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ให้ถนนหนทางเกิดความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ผู้อำนวยการสำนักกองช่าง วิศวกร ช่างโยธาและบุคลากรด้านช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 300 คน ซึ่งจะได้รับความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่อง “การออกแบบถนนปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม” “ธนาคารน้ำใต้ดิน” “ภารกิจ/กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล” และ “มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านช่าง” พร้อม Workshop เพื่อเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนด้านช่างมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น