สหกรณ์ครูประชุมใหญ่13กพ. ค้านจ่ายโบนัสกก.ปล่อยยักยอกเงิน431ล้าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเลื่อนนัดประชุมใหญ่สามัญจาก 7 กุมภาพันธ์ เป็น 13 กุมภาพันธ์ อ้างรอหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่ตั้งค่าหนี้เผื่อจะสูญ เผยกำไร 1,126 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 113 ล้านบาท ปันผลร้อยละ 16 ส่วนกรณีเงินหาย 431 ล้านบาท จ้างทนายมูลค่า 2 ล้านบาทดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญารายละเอียดจะแจ้งที่ประชุม

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เปิดเผยถึง มติของคณะกรรมการสหกรณ์ฯที่จะให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 61 ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์คือ 31 ธันวาคม ของทุกปี และข้อบังคับข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น จึงเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯได้เตรียมสำรองที่นั่งไว้ไม่เกิน 100 คน

ดร.อนุศาสตร์กล่าวอีกว่า ปกติคณะกรรมการสหกรณ์ฯได้วางแผนกำหนดการประชุมไว้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯได้ขออนุมัติผ่อนปรน ไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญเนื่องจากเงินสดขาดบัญชี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกจึงรอหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตยังไม่รับรองจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการประชุมต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามข้อบังที่ 67

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการประชุมช้าออกไปจากเดิมแต่ก็กำหนดให้จ่ายปันผลเฉลี่ยคืนทันทีเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติและต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ซึ่งปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 1,126.271,660.15 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (1,013,194,839.11) คณะกรรมการสหกรณ์ฯจึงได้มีมติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (เงินปันผลร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 14 ซึ่งเป็นความมุ่งหวังคือการส่งความรักความปราถนาดีไปยังมวลสมาชิกในวันแห่งความรัก

ดร.อนุศาสตร์กล่าวว่า สำหรับประเด็นเงินหาย 491 ล้านบาท คณะกรรมการสหกรณ์ฯได้ตระหนักและความสำคัญเป็นพิเศษ ดำเนินการทั้งในด้านติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ด้านนิติศาสตร์ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายและคณะกรรมการฯได้มีมติจ้างทนายความดำเนินคดีไปจำนวน 2 ล้านบาท ทั้งคดีความอาญาและคดีความแพ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำแจ้งที่ประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิก ส่วนด้านรัฐศาสตร์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯก็วางแผนดำเนินการไปตามกระบวนการสหกรณ์ซึ่งมีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ โดยตระหนักและยึดมั่นไว้ว่า ทำอย่างไรจะไม่ส่งผลกกระทบต่อการปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกตามอุมดการณ์ของสหกรณ์ต่อไป

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กล่าวว่า  ตนยังเห็นเรื่องเงินโบนัสเป็นเรื่องไม่เหมาะสม โดยสมาชิกได้สื่อสารเข้ามาหาตนหากยังกรรมการฯยังได้ตัวเลขที่ปรากฏคือ 20 ล้านมากเกินไป เพราะโบนัสนั้น เป็นเงินตอบแทนในการบริหารงานให้สหกรณ์เกิดความเจริญก้าวหน้า แต่เมื่อพบว่า มีการทุจริตทำให้เงินสหกรณ์หาย

“กรรมการชุมรมจะหารือกัน หากตัวเลขโบนัสยังเหมือนเดิมสมาชิกคงไม่ยอม เขาอ้างว่าปีนี้กำไรเยอะแต่เป็นเพียงตัวเลข ซึ่งไม่ใช่ตัวเงินที่แท้จริง หลังการหารือภายในวันนี้ (4 ก.พ.) เราคงจะได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”ดร.วิศร์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดสรรโบนัสให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ย้อนหลังกลับไปปี 2560 กรรมการสหกรณ์ฯได้รับโบนัส 27 ล้าน ปี 2561 รับโบนัส 28 ล้าน ปี 2562 รับโบนัส 20 ล้านบาท โดยในปี 2563 ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมา แต่สมาชิกไม่เห็นด้วยในการรับโบนัสตัวเลขสูงต่อเนื่องเช่นนี้ เพราะคณะกรรมการฯปล่อยให้มีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออกไปเบื้องต้นจำนวน 431 ล้านบาท และคาดว่าอาจจะมีตัวเลขเงินหายไปจากสหกรณ์ฯมากกว่านั้นจึงเห็นว่าคณะกรรมการฯไม่สมควรที่จะได้รับโบนัสแม้จะอ้างว่ากำไรแต่ก็เป็นเพียงตัวเลขไม่ได้มีเม็ดเงินจริง

แสดงความคิดเห็น