ชาวบ้านเฮ!จีนยุติระเบิดแก่งแม่น้ำโขงยังน่าห่วงลาวเดินหน้าสร้างเขื่อน

ประชาชนริมโขงเฮ ครม.แจ้งจีนยุติโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เหตุไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ กลุ่มรักษ์เชียงชี้ สถานการณ์แม่น้ำโขงยังต้องจับตา เหตุลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนลำดับห้าแห่งแม่น้ำโขง

ภาพสำนักข่าวกรีนนิวส์

สำนักข่าวกรีนนิวส์ (Green News) รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมให้ยุติการดำเนินโครงการปรับปรุงร่องน้ำการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โครงการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง” ภายใต้ความตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง พ.ศ. 2543

โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการระเบิดเกาะแก่งต่างๆในแม่น้ำโขงเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ล่องจากตอนใต้ของจีนไปนครหลวงพระบางในลาว อย่างไรก็ตามโครงการได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนไทย โดยเฉพาะในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 เพราะเห็นว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศและส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรัฐบาล จนกระท่ังรัฐบาลไทยได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่อนุญาตให้จีนที่ได้รับบริษัทสัมปทานสารถดำเนินโครงการ

อ่านต่อ>>https://greennews.agency/?p=20200&fbclid=IwAR2dqgqZcGx_EXLRSy9TSL_BmplI7Ulnr1PGV3RcqYxbksTgwBkUJjXn8D8

แสดงความคิดเห็น