World Bank เผย!คนไทยจนพุ่ง6.7ล้านคน

ภาพประกอบจาก https://www.thaihealth.or.th/

ธนาคารโลก (World Bank) วิเคราะห์ความยากจนและแนวโน้มความเหลื่อมล้ำของไทยจากสถิติอย่างเป็นทางการของภาครัฐพบว่า ไทยประสบความสำเร็จในการลดความยากจนตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากปี 2531 มีสัดส่วนความยากจนมากกว่า 65% ต่ำกว่า 10% ในปี 2561 ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ครัวเรือนและการบริโภคได้หยุดชะงักลงทั่วประเทศ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการลดความยากจนของไทยถดถอยลง จำนวนประชากรยากจนเพิ่มขึ้น 

ช่วงปี 2558-2561 อัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.2% เป็น 9.8% จำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนเพิ่มขึ้นจาก 4,850,000 ราย เป็นมากกว่า 6,700,000 ราย ความยากจนนี้เพิ่มขึ้นในปี 2561 กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคใน 61 จังหวัดจาก 77 จังหวัดทั่วไทย

ปัจจุบัน จำนวนประชากรที่ยากจนในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งล้านคนในแต่ละภาค ในขณะที่อัตราความยากจนในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้สูงที่สุดเป็นครั้งแรกในปี 2560

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ว่า ความยากจนที่เพิ่มขึ้นเร็วๆ นี้ เกิดขึ้นพร้อมความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ 2.7% ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ขณะเดียวกันภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มยากจนที่สุดแล้ว

บอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า “แนวโน้มความยากจนในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า แม้ไทยจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีระดับหนึ่ง แต่ครัวเรือนก็มีความเปราะบางต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ”

“การที่ไทยจะก้าวสู่สถานะประเทศรายได้สูงอย่างที่ตั้งเป้าไว้ ครัวเรือนของไทยต้องได้รับการปกป้องจากการที่รายได้ครัวเรือนถูกปรับลดอย่างรุนแรง เช่น จากความเจ็บป่วย ตกงาน และภัยธรรมชาติที่ดีกว่านี้ รวมทั้ง ต้องสนับสนุนให้มีการสร้างงานที่มีผลิตภาพและงานที่มีค่าสูงกว่านี้”

จากสถิติพบว่า ไทยมีอัตราการยากจนเพิ่มขึ้น 5 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือปี 2561 และ 2559 รวมถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 3 ครั้งคือปี 2541, 2543 และ 2551 ไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

ที่มา:https://www.worldbank.org/th/news/press-release/2020/03/03/thailands-poverty-on-the-rise-amid-slowing-economic-growth

แสดงความคิดเห็น