อ.ชุมแพ ประสบภัยแล้งรุนแรง ต้องขอเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ส่งน้ำมาผลิตน้ำประปา

ชุมแพ แล้งทั้งอำเภอ ต้องขอเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ส่งน้ำมาผลิตน้ำประปา ล่าสุด จ.ขอนแก่นพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่า จำนวน 24 อำเภอ 129 ตำบล 1,503 หมู่บ้าน

วันที่13 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมดด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น เพื่อบริหารจัดการน้ำต้นทุน เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ด้วยปัจจุบันเกิดสภาวะน้ำน้อย จ.ขอนแก่นได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่า จำนวน 24 อำเภอ 129 ตำบล 1,503 หมู่บ้าน ซึ่ง อ.ชุมแพ ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุด โดยใช้น้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในครั้งนี้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีประชุมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเชิญนายประทีป ศิลปเทศ รอง ผวจ.ชัยภูมิ และผู้บริหารเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมด้วย เพราะเป็นหน่วยต้นน้ำพรม กับน้ำเชิญ โดยเฉพาะน้ำเชิญเป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปาให้กับทาง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และมีเส้นทางการไหลของน้ำผ่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และมาเข้าสู่แหล่งน้ำที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อผลิตน้ำประปาใน อ.ชุมแพ

ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำใน อ.ชุมแพมาโดยตลอด พบว่า อ.ชุมแพขาดแคลนน้ำผลิตประปาอย่างมาก ทางจังหวัดจึงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดเพื่อหาน้ำผลิตน้ำประปาใน อ.ชุมแพไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจนสิ้นสุดฤดูแล้ง ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ทางจังหวัดขอนแก่นได้ขอเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยให้น้ำเกินจากเรสเตอเร็ทมา 2.35 ล้าน ลบ.เมตร ให้ไหลลงสู่ลำน้ำเชิญ ส่วนลำน้ำพรมให้ใช้น้ำจากเขื่อนห้วยกุ่มเป็นหลัก และน้ำจากลำน้ำเชิญจะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาใน อ.ชุมแพ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงภัยแล้ง

และขอให้ประชาชนชาว อ.ชุมแพ ประหยัดน้ำอย่างเข้มงวด ใช้น้ำให้มีประโยชน์มากที่สุด และการประปา อ.ชุมแพ จะต้องมีมาตรการในการปล่อยน้ำเป็นช่วงเวลา เพื่อให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ได้ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดคาดว่าในวันที่ 14 – 15 มี.ค.นี้ จะมีความชื้นอยู่ในที่ไม่ระดับหนึ่งที่ไม่กว้างขวางมากนัก ศูนย์บินฝนหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พร้อมจะดำเนินการเพื่อบินทำฝนเทียมให้มีฝนตกอยู่ในบริเวณ อ.ชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง เพื่อให้เกิดแหล่งน้ำสำรองให้มากขึ้น และใน อ.ชุมแพ ก็มีการขุดเจาะบ่อบาดาลให้มากขึ้นเพื่อหาน้ำมาผลิตน้ำประปาต่อไป

ที่มา #PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น