ส.ส.หญิงเมืองอุดรฯ ปิ๊งไอเดียนำผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านให้ตัดเย็บหน้ากากอนามัยมอบให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

ส.ส.หญิงเมืองอุดรฯ ปิ๊งไอเดีย นำผ้าขาวม้าที่ได้รับมาคาดเอวกว่า 1,000 ผืน มาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้ประชาชน ป้องกัน โควิด -19 

นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อุดรธานี และประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.อุดรธานี ให้สัมภาษณ์ว่า จากการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในต่างอำเภอหาซื้อหน้ากากอนามัยยาก จากการพูดกันของกลุ่มแม่บ้าน และสตรี ในหมู่บ้าน ว่าอยากจะทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เพราะมีผ้าขาวม้า ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ต่างๆ และมีประชาชนนำมาคาดเอวแสดงการต้อนรับขับสู้ตามวิถีชาวบ้าน สะสมไว้เป็นจำนวนกว่า 1,000 ผืน อยากได้จิตอาสามาช่วยกันทำ โดยจะเป็นสถานที่ให้ ชาวบ้านจึงพากันนำจักรมารวมกัน และพระสงฆ์ในพื้นที่ บริจาคจีวร มาให้จิตอาสาทำหน้ากากอนามัย สำหรับพระสงฆ์ตามวัด และสำนักสงฆ์ ต่างๆ บางส่วนชาวบ้านได้นำผ้าสีขาวมาร่วมด้วย

โดยจะนัดทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยมีครู A และ ครู B ที่ผ่านการอบรม มาช่วยสอน ตั้งเป้าผลิตได้ประมาณวันละ 1,000 ชิ้น ซึ่งได้นำเจลล้างมือมาไว้ให้จิตอาสาใช้ทำความสะอาดมือจิตอาสาด้วย

แสดงความคิดเห็น