ขอนแก่นถก Food Delivery เน้นมาตรการปลอดโรค ส่งอาหารปลอดภัย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับ หอการค้า จ.ขอนแก่น จัดอบรมผู้ประกอบการ Food Delivery เน้นมาตรการปลอดโรค ส่งอาหารปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคผ่านแอพฯ Khonkaen Stop covid

วันนี้ 1 เมษายน 63  ที่ห้องประชุมหอการค้า จ.ขอนแก่น  นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (delivery) ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่าตอนนี้ขอนแก่นเราได้ทำแอพพลิเคชั่น Khonkaen Stop covid ซึ่งทางกรมอนามัยก็ได้อัพสเกลขึ้นในระดับประเทศกลายเป็น Thai Stop covid-19 เรียบร้อย และมาตรฐานก็คล้ายๆกัน

วันนี้เราจะเน้นเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยซึ่งในแอพพลิเคชั่นมีถึง10 หมวดหมู่  เช่น โรงแรม ที่พัก รถสาธารณะ สำนักงาน ฟิตเนส                สปา ศาสนสถาน  ห้างสรรพสินค้า ร้านอหาร ตลาด สถานศึกษา บริษัทบริการขนส่งอาหาร เพื่อเช็คลิสต์ ของตัวเอง ว่ามีมาตรการ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานล้างมือ ทำความสะอาด  เช่นลูกบิดประตู ราวบันได 3 วันต่อครั้งเป็นอย่างน้อย มีการวัดอุณหภูมิพนักงาน มีนโยบายให้พนักงานที่มีไข้พักผ่อนที่บ้าน มีนโยบายไม่อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศหรือประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือถ้ากรณีจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน มาตรการเหล่านี้เป็นสเกลที่ทุกคนทำได้ ส่งข้อมูลมาทางแอพพลิเคชั่น เมื่อสาธารณสุขเห็นเช็คลิสต์ แล้ว เมื่อเห็นว่าผ่าน ก็จะขึ้นในกูเกิลแมพในแอพพลิเคชั่นว่า ที่นี่มีมาตรฐานสาธารณสุข

สำหรับให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ และพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยหลักการคือเมื่อผู้ประกอบการเข้าไปในแพลตฟอร์ม Khonkaen Stop covid จะแยกเป็น ผู้ประกอบ และประชาชนทั่วไป ท่านที่ทำธุรกิจด้านเดลิเวอรี่ ก็คลิกเข้าไป จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ปฎิบัติตามว่าต้องทำอะไรบ้างส่วนที่ 1 : พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ พนักงานทุกคนผ่านการอบรมความรู้ และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ผ่านการอบรม หรือผ่านคลิปวีดีโอ อย่างน้อย 1 ครั้ง  มีสุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อให้บริการในรถ ให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่ผู้มารับบริการสัมผัสบ่อย หรือรับธนบัตรจากลูกค้า ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ โอนจ่ายผ่านแอพฯหรืออินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ไม่ควรจะเงินสด

ส่วนที่ 2 : ตัวรถ ห้องสุขา ส่วนให้บริการลูกค้ามีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกันโรคและอื่นๆเกี่ยวกับโรคCOVID-19 ติดไว้ในรถ บริเวณที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในรถที่ได้มาตรฐาน หรือมีระบบการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ หรือปรับลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการระบายอากาศในรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างขนาดเล็ก ทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่มีการสัมผัสจากลูกค้าบ่อยๆ เช่น เคาน์เตอร์ซื้อตั๋ว ที่นั่งรอของลูกค้า ที่จับบริเวณประตู ที่จับกันล้ม ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่งและพนักพิง ที่พักแขน คอนโซลรถ ที่จับแฮนด์มอเตอร์ไซด์ ที่วางแขน กระจกภายในรถ และห้องสุขา เป็นต้น กรณีมีผ้าหุ้มเบาะหรือหมอนรองคอต้องเปลี่ยนปลอกผ้าที่ใส่ทุกวัน

รถทุกคัน จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับบริการลูกค้าที่ใช้บริการ มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับบริการลูกค้าที่ที่เข้ามาใช้บริการเมื่อมีการร้องขอกรณีเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ เช่นรถทัวร์ รถไฟ มีเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองพนักงานหรือลูกค้าเมื่อสงสัยว่ามีไข้ มีแบบฟอร์มการซักประวัติสำหรับคัดกรองผู้มารับบริการและกรณีที่พบผู้สงสัยมีอาการไข้ ไอ จาม จัดให้มีระบบในการส่งต่อไปพบแพทย์ตามมาตรฐาน  ผู้ประกอบการสามารถเช็คลิสของตัวเองได้ เป็นต้น ถ้าทำได้ก็เป็นประโยชน์ตัวธุรกิจท่านเอง

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ประกอบด้านกลุ่ม Food Delivery ณ ตอนนี้ทราบมาตรฐานและก็เชื่อว่า ทุกท่านได้ทำตามมาตรฐาน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือทำอย่างไรให้ผู้บริโภคมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19

 

แสดงความคิดเห็น