โครงการ “คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19”ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ จัดบริการสวัสดิการสังคมเชิงรุก ดูแลความเป็นอยู่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้กำลังใจและรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลตนเองของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ เป็นต้น และนำหน้ากากผ้าไปแจกให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ  เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยและสถาบันครอบครัว

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด จากมูลนิธิแคสซีดี และสนง.พมจ.ขอนแก่น พิธีมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับเทศบาลตำบลท่าพระ พิธีปล่อยขบวนรถคาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19 จำนวน 10 คัน กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

แสดงความคิดเห็น