ชู“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” พลังงานขก.เร่ง4โครงการกระตุ้นศก.ฐานราก

พลังงานจังหวัดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด 19 เดินหน้าต้นเดือนพฤษภาคม 4 โปรเจ็คระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ สร้างสถานีพลังงานชุมชนเพิ่มศักยภาพเกษตรกรแนวคิด“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านรองรับพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ 2,000 ไร่ พร้อมเร่งระบายเงินค้างท่อกองทุนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง 26 ล้านบาท

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงมาตรการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ว่า กระทรวงพลังงานได้มีโครงการเตรียมไว้แล้วที่จะนำเสนอ โดยส่วนหนึ่งเป็นนโยบายของดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการช่วยกระกระต้นเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้พลังงานจังหวัดฯได้ตอบรับโครงการที่เตรียมไว้แต่เกิดอุปสรรค์ทำให้ล่าช้าไป คาดว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะทะยอยคลอดออกมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ในการสร้างทางเลือกและสร้างศักยภาพทางการเกษตร ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร แปรรูปอาหาร หรือพืชผัก

พลังงานจังหวัดฯ กล่าวอีกว่า ช่วงแรกในขอนแก่นจะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยปัญหาใหญ่ของเกษตรกรคือ การขาดน้ำ ในช่วง 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาขอนแก่น ได้มีงบประมาณของจังหวัดและกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ในการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรด้วยการส่งเสริมให้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลไปแล้ว 500 ระบบ โดยเป็นการทำงานร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัด ที่ช่วยชี้เป้าหมายกลุ่มที่ศักย์ภาพและความพร้อม  จากนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือในการเจาะบ่อบาดาลให้ได้ตามมาตรฐาน

“พลังงาน จะนำระบบโซล่าเซลล์เข้าไปช่วยในการสูบน้ำ เป็นทางเลือกและสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้เกษตรกร ในเดือนพฤษภาคม กองทุนฯจะเปิดรับสมัครโครงการโซล่าเซลล์ เพื่อสูบน้ำทางการเกษตรกร ทราบทั่วประเทศมีประชาชนขอไปจำนวน 900 บ่อ ซึ่งเราจะเข้าไปช่วยดูแลเต็มที่เรื่องแบบ ประมาณราคา และประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัด และทสจ.”นายศิวเรศกล่าว

นายศิวเรศกล่าวว่า อีกส่วนหนึ่งคือ สถานีพลังงานชุมชน เป็นโครงการกระทรวงพลังงานใช้เงินกองทุนฯเพิ่มศักยภาพให้วิสาหกกิจชุมชน ที่มีการใช้พลังงานอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำปลายนำ เช่นบางแห่งมีการสูบน้ำเพื่อการเกษตรอยู่แล้ว โดยใช้โซล่าเซลล์ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

“เราจะเอาระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เข้าไปใช้ โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัททีโอที และแคทเทเลคอม มาช่วยกันออกแบบ มีการนำเอาน้ำจากโซลาเซล และผลผลิตที่ได้มาในการจะเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมระบบโซลาเซลล์ในการนำผักมาล้างคัดแยก การปรับอุณหภูมิในการขนส่งไปยังตลาดต่างๆ ”นายศิวเรศกล่าว

นายศิวเรศกล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานีพลังงานชุมชนมีผู้สนใจเยอะมากติดต่อเข้ามาทุกวัน  โดยพลังงานฯจะได้เข้าไปพื้นที่เพื่อช่วยเตรียมเอกสาร การรวมกลุ่มกัน และการขอโครงการต่างๆซึ่งจะขอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอบต. เทศบาลหรือ อบจ. วนการจำทำโครงการมาที่จังหวัด

จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งจะประกอบไปด้วย เกษตรจังหวัด ทสจ.ฯลฯ ก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบส่งไปยังกองทุนฯ และหากพิจารณาอนุมัติงบประมาณก็จะผ่านมาที่จังหวัด โดยขณะนี้เม็ดเงินรวมกันของขอนแก่น ยังไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าไหร่เพราะเป็นปีแรก และได้รับความสนใจมาจากหลายจังหวัด

“ขอนแก่น มีหลายหน่วยงานมาช่วยสนับสนุน ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนักวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะสถานีพลังงานชุมชนหลัก คาดว่าจะได้เงินราวๆ  20 ล้าน ส่วนโครงการสูบน้ำ 900 แห่งเป็นการขอทั้งประเทศขอนแก่นจะได้เท่าไหร่ยังตอบไม่ได้”นายศิวเรศกล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม การขอสนับสนุนโครงการนั้นไม่ได้ปีเดียวแต่จะมีในปีต่อๆไปด้วย โดยแหล่งงบประมาณไม่ได้มีเฉพาะกองทุนอนุรักษ์พลังฯเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายแห่งอาทิ กองทุนปิดทองหลังพระฯลฯ หากเราเขียนโครงการแล้ว สามารถไปขอกองทุนอื่นได้ ถ้าได้โชคดีก็ได้ถ้ายังไม่ได้ก็สามารถยื่นขอในปีต่อไปได้อีก

พลังงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตนได้นำเสนอมาตรการดังกล่าวนี้ไปยังจังหวัดในภาพรวม ซึ่งได้มีการบ้านมาว่า ให้มีเป้าหมายให้ชัดว่า โครงการเหล่านี้แก้ไขปัญหาโควิดได้เท่าไหร่ ช่วยชาวบ้านกลุ่มไหนบ้างเป็นเงินเท่าไหร่ ขณะนี้เริ่มลงรายละเอียดแล้ว ซึ่งตนจะต้องไปคุยกับพัฒนาชุมชน และที่สำหรับบ่อบาดาลที่มีอยู่แล้วจะทำอย่างไร เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเริ่มทำตลดา คนที่ตกงานกลับมาบ้านก็ปลูกผักขายก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดรายจ่ายของตนเอง และสามารถสร้างรายได้คนละ 500 /300 บาท

“ผมได้หารือกับพาณิชย์จังหวัดและผู้จัดการตลาดศรีเมืองทอง เอากลุ่มเกษตรกรที่เราส่งเสริมนำสินค้ามาจำหน่ายกับรถพุ่มพวงด้วย โดยทั้งหมดนี้จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนทั้ง 26 อำเภอของขอนแก่น เราจะพยายามพ่วงไปให้คนตกงานจากโควิด 19 และขอความร่วมมืออปท.ให้ช่วยดูแล คนที่ตก งานกลับมาบ้านเป็นหลักด้วย”

นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงพลังไฟฟ้าชุมชน ซึ่งจะได้ประกาศให้เริ่มเขียนโครงการ หากได้ตามที่คาดหวัง จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะภูผาม่าน ที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว เป็นการใช้วัตถุดิบหญ้าเนเปียร์ มีจำนวน 2,000 ไร่ ที่ผ่านมาเกษตรกรเรามีข้อจำกัดปลูกพืชผลเกษตรแล้วราคาตก แต่สำหรับหญ้าเนเปียร์มีสัญญาผูกพัน 20 ปี ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายวัตถุดิบ และยังสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนรอบให้โรงไฟฟ้าอีก หน่วยละ 4-5 สตางค์ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่อไป

“รมว.พลังงานได้ย้ำให้ไปดูมีงบประมาณอะไรที่ยังค้างท่อให้เร่งหาช่องทางนำออกมาใช้ ผมได้ประชุมกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพองที่มีเงินเหลือประมาณ 26 กว่าล้าน ว่าทำอย่างไรที่จะเอาออกมาใช้ซึ่งเป็นมาตรการภาครัฐที่จะนำเม็ดเงินออกมาให้เกิดการจ้างงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภายในเดือนพฤษภาคมนี้”นายศิวเรศกล่าว

ลิ้งก์สัมภาษณ์

โครงการด้านพลังงานของ จ.ขอนแก่น เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก covid19" กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า…สัมภาษณ์พิเศษ คุณศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น

Posted by อีสานบิซ on Thursday, April 16, 2020

แสดงความคิดเห็น