ขอนแก่นเปิดตัว แอพฯJUKK Help line ‘ศูนย์คลายเครียด’โดยพระสงฆ์คลายทุกข์

ขอนแก่น เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘JVKK Help Line’ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจแก่ประชาชน โดยพระสงฆ์เป็นผู้คลายความทุกข์ ความกังวล ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

วันที่ 21 เม.ย. 63 ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการดูแลจิตใจประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด- 19 โดยพระภิกษุสงฆ์และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น JVKK Help Line เพื่อสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้รับการดูแลจิตใจโดยพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพใจแก่ประชาชน

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการประชุมหารือของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องทางจิตใจและผลกระทบที่ตามมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ในการร่วมประสานกับทางหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พี่น้องประชนชนได้คลายความทุกข์ คลายความเครียดจากผลกระทบต่าง ๆ นี้ ซึ่งทางออกของปัญหานี้หนึ่งช่องทาง คือ ศูนย์คลายเครียด คือการให้วัดที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน เป็นจุดศูนย์กลางในการรับฟังความกังวลใจ ความเครียดของพี่น้องประชาชน และมีพระสงฆ์เป็นผู้คลายความทุกข์ ความกังวล ให้มีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อที่จะได้สร้างกำลังกายกำลังใจในการที่จะสร้างอนาคตหลังจากที่ภาวะโควิด-19 ต่อไป

ทางด้านนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดูแลจิตใจประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยพระภิกษุสงฆ์ จิตสว่าง ท่ามกลางวิกฤต ได้มีการสำรวจวัด ในจังหวัดขอนแก่นทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีทั้งหมด 2,000 กว่าแห่ง ทำให้มีพระภิกษุจำนวนมาก ในทางหลักการ “พระภิกษุ” ถือว่าเป็นผู้ดูแลจิตใจประชาชนแม้ในภาวะปกติ จึงเป็นที่มาของการให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทราบถึงหลักการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น 3 ส. คือ การสอดส่องมองหา การรับอย่างใส่ใจ และการส่งต่อเชื่อมโยง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ภาคประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้ และประชาชนที่เข้าหาพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ก็จะสามารถที่จะดูแลถ่ายทอดการปฐมพยาบาลจิตใจแก่ประชาชนได้ ในขณะเดียวกันในการที่พระภิกษุสงฆ์จะได้นำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการเทศนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบหลาย ๆ อย่างตามมากับจิตใจประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น