ทน.อุดรฯเตรียมเปิดถนนคนเดิน 8 พ.ค.63 นี้

เทศบาลนครอุดรธานี เตรียมเปิดถนนคนเดิน 8 พ.ค.63 นี้ จึงจัดประชุม ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบ Social Distancing กับผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย พร้อมกับข่าวดี !!
งดเก็บค่าแผง 1 เดือน (จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี นำโดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) และฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง จัดประชุมชี้แจงมาตรการการจัดถนนคนเดินในช่วง Covid-19 กับผู้ประกอบการกว่า 847 คน ล็อคจำหน่ายสินค้ากว่า 1,275 ล็อค โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี จะงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายของถนนคนเดินเป็นเวลา 1 เดือน ชำระเฉพาะค่าไฟฟ้า และมีมาตรการสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้า/อาหาร และผู้มาซื้อสินค้าถนนคนเดิน ดังนี้


.
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า/อาหาร บริเวณถนนคนเดินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้1.สวมหน้ากากอนามัย / Face Shield2.ติดตั้ง/มีจุดวาง เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกร้าน3.มีแผงกั้นร้าน แบ่งฉากกั้นระหว่างล็อค ทุกร้าน ทุกล็อค (ล็อคอาหารกั้นด้านหน้าและด้านข้างทั้ง 2 ข้าง)4.ล็อคอาหาร แนะนำให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้าน ไม่อนุญาตให้นั่งกินที่ร้าน5.เวลาตั้งร้าน เวลาขายเริ่ม 17.00-21.00 น. (ก่อนปิดถนนคนเดิน เทศกิจจะประกาศแจ้งเตือนให้ทราบ)


.ผู้มาเดินซื้อสินค้า บริเวณถนนคนเดินจะต้องผ่านจุดคัดกรอง 4 จุด1.ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน + ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน2.ผ่านจุดคัดกรองเครื่องวัดอุณหภูมิ + ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน3.รูปแบบการเดินถนนคนเดิน ให้เดินทางเดียว One-way ไม่ให้เดินสวนทางไป-มา4.รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing5.ซื้อกลับบ้าน งดนั่งกินที่ร้าน
.


นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครอุดรธานียังได้สร้างกลุ่มไลน์ กลุ่ม “ถนนคนเดิน @นครอุดรธานี” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ ได้ทำการซื้อ-ขายสินค้ากันผ่านทางออนไลน์อีกด้วย

ที่มา:เทศบาลนครอุดรธานี 

แสดงความคิดเห็น