เฮดังๆ มข.ยอมลดค่าเทอม 10% และค่าธรรมเนียมหอพัก 20%

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 5 พ.ค.63 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่ม KKU Group ถึงมาตรการเยียวยานักศึกษาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยก่อนหน้านี้แฟนเพจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่อ Khon Kaen University ได้ออกมาเผยแพร่หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 โดยไม่ได้มีการระบุถึงการเยียวยาเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีมาตรการช่วยเหลือ โดยนักศึกษาได้มีการแสดงความคิดเห็นในทำนองไม่พอใจผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นที่ว่านักศึกษาไม่ได้ใช้ฟาซิลิตี้ (Facility) ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเลย ทำไมจึงไม่มีมาตรการลดค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเทอม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

ล่าสุดวันที่ 5 พ.ค. 63 แฟนเพจ Khon Kaen University ได้เปลี่ยนภาพประกอบการโพสต์ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา “เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน” ใหม่ พร้อมกับได้มีการเพิ่มเนื้อหาที่ระบุถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการลดอัตราค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาและสิทธิพิเศษอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  https://th.kku.ac.th/21192/?fbclid=IwAR2WxS-l5boLv-damiSSmYezulUpvHqGeaOzsy1Zs-5eUFAMA9WwLAsKpNU รวมทั้งได้ในหน้าแฟนเพจด้วย

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการสำนัก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

  1. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นความจำนงที่คณะวิชาที่ตนสังกัดอยู่ มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาพิเศษ 2562
  2. ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

2.1 นักศึกษาสามารถผัดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีก 6 เดือน รวมเป็น1ปี

2.2 นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็น3งวด

  1. เพิ่มทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า)เป็นเงิน 75 ล้านบาท (ของมข. 45 ล้านบาท+ของคณะ 30 ล้านบาท)
  2. เพิ่มทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นเงิน 25 ล้านบาท (ของมข. 15 ล้านบาท+ ของคณะ 10 ล้านบาท)
  3. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 % และประสานขอความร่วมมือในการลดค่าเช่าหอพักของเอกชน 10%
  4. ติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
  5. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศ ทั้ง4บริษัทให้เพิ่มบริการการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักศึกษาในราคาที่ถูกลง
  6. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ให้นักศึกษายืมเป็นเงิน 40 ล้านบาท (ของมข. 20 ล้านบาท+ ของคณะ 20ล้านบาท)
  7. ประกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักศึกษาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท และเป็นค่าสินไหมทดแทนหากเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาท

ทั้งนี้ทีมข่าวของอีสานบิซได้พยายามติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ หากมีความคืบหน้าจะนำมารายงานต่อไป

แสดงความคิดเห็น