เอกชนขอนแก่นไอเดียเลิศสร้าง’ห้องความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนที่ได้’ ห้องแรกของโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการผลิตห้องความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนที่ได้ ห้องแรกของโลก ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

วันที่ 5 พ.ค. 63) ที่โรงงานหลังคาเหล็กตรารถถัง สาขาหนองหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการผลิตห้องแอดมิดความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ห้องแรกของโลก เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจก่อนวิกฤติ หรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ชื่อ Thai Negative Pressure Unit (TNPU) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยมีนายนิพนธ์ เจริญกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทเคซี เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเมททอลชีท ตรารถถัง พร้อมด้วย นายวสันต์ วานิชย์ และนายชัยวัฒน์ พุทธฤดีสุข ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมการออกแบบและผลิตห้องแอดมิดความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือห้อง Thai Negative Pressure Unit (TNPU)

นายนิพนธ์ เจริญกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทเคซี เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า Thai Negative pressure unit (TNPU) หรือ ห้องแอดมิท (Admit)ความดันลบปลอด เชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ สําหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจก่อนวิกฤต หรือ รักษาผู้ป่วยติด เชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด – ๑๙ ) แบบอาการไม่หนักแต่ต้องให้ยาต้านและเฝ้าระวังก่อนวิกฤต เป็นการนําปัญหามาต่อยอด บวกกับความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านวิศวะกรรมศาสตร์ ด้านการแพทย์ และด้านวิศวะกรรมโรงงานทางด้านอาหารและยา มาผสมผสานการออกแบบให้ ออกแบบดัดแปลงจากห้องความดันลบที่มีอยู่เดิม แต่เนื่องจากการระบาดจํานวนมาก จึงมีการแยก ส่วนการรักษาอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการระบาดไปยังผู้ป่วยรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ ภายใต้ แนวคิด “SMART”  ห้อง Negative Pressure ที่ติดตั้งในโรงพยาบาลนั้นมีราคาค่อนข้างสูง หากนำไปบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในระดับพื้นที่ได้ กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มผู้ป่วย โดยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อและแอดมิด ที่ต้องให้ยาต้านหรือเครื่องช่วยหายใจโดยยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤติหรือกู้ชีพฉุกเฉิน 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เหมาะกับการรักษาและเฝ้าดูอาการแบบป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย และ 3.กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ได้ติดเชื้อ โดยเป็นการแยกการรักษาหรือเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมทั้งด้านวิชาการและด้านจิตวิทยา

หลังจากประชุมหารือกัน จึงออกแบบ และช่วยกัน ไม่ง่ายเหมือนสร้างบ้าน เพราะต้องเป็น ไปตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ และเภสัชกรรม คือ ต้องหลายศาสตร์มาก ถือว่าเป็น ความท้าทายทางด้านวิศวกรรม KCM เป็นโรงงานผลิตด้านวิศวกรรม อยู่แล้วจึงไม่ท้อเพราะถ้าหาก ทําสําเร็จก็จะช่วยคนได้มาก เป็นกุศล วันนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่าสําเร็จเป็นไปได้ ขั้นตอนต่อจาก นี้ก็เป็นเรื่องทางการแพทย์” นิพนธ์ เจริญกิจ CEO KCM กล่าว 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมห้อง ความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นผลงานของนักอุตสาหกรรม ของจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นนักอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับห้องความดันลบที่ติดตั้งประจำที่ ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในอนาคต ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีห้องความดันลบ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถนำห้อง Negative Pressure แบบเคลื่อนที่ได้ไปประจำในพื้นที่ห่างไกลได้ และถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ที่ ได้ประดิษฐ์สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ที่ทุกประเทศต้องคิดค้นนวัตกรรมเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่สินค้าไปทั่วโลกได้

แสดงความคิดเห็น