สมาชิกแม่ดีเด่นแห่งชาติขอนแก่นนำเงินส่วนตัวไถ่ของให้ชาวบ้าน

คุณ รุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร สมาชิกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น นำเงินส่วนตัว 5 พันบาท ไถ่ถอนเครื่องมือช่างและครกหิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่นำไปจำนำในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพล เพื่อที่จะได้นำเครื่องมือช่างกลับไปใช้ทำมาหากิน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประชาชนจำนวน 9 ราย ได้มารอบรับเครื่องมือช่างและครกหิน หลังจากที่นางรุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร รองกิ่งกาชาดอำเภอพล ได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวน 5 พันบาท เพื่อไถ่ถอนให้กับประชาชน เพื่อจะได้นำสิ่งของ กลับไปใช้ในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว

นางรุ่งนภา เตรียมเวชวุฒิไกร กล่าวว่า ตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสมาชิกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการไถ่ถอนช่วยประชาชน ของโรงรับจำนำเทศบาลนครขอนแก่นแล้ว ตนเองให้เห็นว่าที่อำเภอพลมีประชาชน ที่ต้องนำสิ่งของมีค่า โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินโดยเฉพาะเครื่องมือช่างนำมาจำนำ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ตนเองจึงให้ทางโรงจำนำคัดเลือกคนมาได้ 9 ราย ที่นำเครื่องมือช่าง รวมทั้งครกหินมาจำนำ จึงได้นำเงินส่วนตัวมาไถ่ถอนคืนให้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป และให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิต

ด้านนางสาวมัสยา จันแดง บอกว่า ตนเองมีอาชีพขายของในหมู่บ้าน หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขายของได้ จึงทำให้ไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อต้นเดือนจึงได้นำครกหินมาจำนำ โดยได้เงินจำนวน 200 บาท จากนั้นก็นำไปใช้จ่ายในครอบครัว แม้เงินจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็สำคัญในการที่จะต้องนำมาใช้จ่าย

เช่นเดียวกับนายปฎิภาณ ปั้นพุ่มโพธิ์ ที่ได้นำเครื่องมือตัดเหล็กและเครื่องเจีย มาจำนำ โดยได้เงิน 800 บาท เนื่องจากมีความจำเนหลังจากที่งานก่อสร้างที่พ่อตนเองไปรับจ้าง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ต้องถูกเลิกจ้างงานจึงทำให้ต้องนำมาจำนำ เพื่อจะได้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ขอขอบคุณที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยไถ่ถอนเครื่องมือทำมาหากินในครั้งนี้

cr.กัมพล ทีวี 

แสดงความคิดเห็น