โควิดสอนคน (6) : วิถีใหม่?

โควิดเป็นเพียงตัวเร่งและเตือนให้เราต้อง “เรียนรู้” เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะถาโถมเข้ามาอีกมากทั้งที่สวยงามและเจ็บปวด
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ รอง ปธ.กธม.แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
โควิดมา เราต้องปรับตัวรับมือป้องกันการติดเชื้อกันพัลวันใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านไปเจอผู้คนการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ไม่สัมผัสตัวกัน ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน1.5-2เมตร การรักษาระยะห่างทางสังคม(social disdancing)ไม่ร่วมงานหรือกิจกรรมรวมหมู่ที่มีคนชุมนุมกันมากๆ เช่น การชมกีฬา งานมหกรรม บันเทิง ธุรกิจ แสดงสินค้า งานประเพณี งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การประชุมที่มีคนมากๆ เป็นต้น
.
การแยกนั่งกินอาหารคนเดียว ของใครของมัน การล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องการสัมผัสเชื้อโรคจากแหล่งต่างๆมาสัมผัสหน้าตา จมูกปากของตัวเอง รับเชื้อโดยไม่รู้ตัว ฯลฯ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากโควิดระบาด ซึ่งยังจะต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานเป็นปีๆ จนกว่าการระบาดจะสงบ ซึ่งมักจะเหมารวมเรียกกันว่าเป็น “วิถีใหม่” (New normal) แต่ผู้รู้บางคนบอกว่า การปรับวิถีชีวิตแบบนี้ ไม่ไช่ “วิถีใหม่”จริง เป็นเพียงการปรับตัวรับมือความไม่ปกติชั่วคราว (aberration หรือ abnormality) เท่านั้นเอง เมื่อโรคคระบาดจบลง คนก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีเดิม เพราะวิถีที่ปรับตัวทำกันตอนนี้ เป็นวิถีที่ไม่ปกติเพียงชั่วคราวเท่านั้นผมเห็นด้วยครับ
.
ยกตัวอย่างเทียบง่ายๆก็คล้ายกรณีคนได้รับอุบัติเหตุขาหัก เกิดความผิดปกติ หมอผ่าตัดใส่เฝือกให้ ไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้ค้ำยัน หรือนั่งรถเข็น นี่ไม่ไช่วิถีใหม่ แค่เป็นวิถีที่ต้องปรับตัวชั่วคราว พอกระดูกติดดี กายภาพบำบัดเสร็จ ก็กลับมาเดินตามปกติ ตามวิถีเดิม คงไม่มีใครสนุกใช้ไม้ค้ำยันไปตลอดชีวิตเหมือนตอนนี้ โควิดระบาด เราป้องกันโดยใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ กินใครกินมัน เป็นวิถีที่ต้องปรับตัวชั่วคราวเท่านั้น พอโควิดจาง คนก็กลับมาใช้วิถีเดิม คงไม่มีสังคมไหนที่คน อยู่ห่างกันเมตรสองเมตร ใส่หน้ากากเข้าหากันทุกวันตลอดชีวิต!555-55
.
ผู้รู้บอกว่า ความหมายที่แท้จริงของ “วิถีใหม่”(new normal) ต้องหมายถึงวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร จนทำให้คนเปลี่ยนวิถีใหม่ต่างไปจากเดิมอย่างแท้จริง ตัวอย่าง ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจนการถ่ายรูปไม่ต้องใช้ฟิลม์อีกแล้ว คนก็หันมาใช้กล้องดิจิทัล เลิกใช้ฟิลม์กันทั้งโลก นี่เป็นวิถีใหม่จริงๆ
.
การมีคิวอาร์โคต การมีเอไอ.กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนมากมาย อีกไม่นานก็จะมีการใช้เงินแบงค์เงินเหรียญกันแล้ว กลายเป็นสังคมไร้เงินสด ( cashless society ) เมื่อถึงจุดนั้น ก็เป็นวิถีใหม่จริงๆ จะไม่มีการหวลกลับใช้เป็นแบบเดิมกันอีกอย่างนี้เขาถึงเรียกว่า “วิถีใหม่” หรือ “ความเป็นปกติใหม่” (new normal) ที่แท้จริง
.
โควิดทำให้เราทุกคนต้องมีวิถีชีวิตใหม่ที่แปลกไปจากเดิม ซึ่งหลายอย่างจะกลับมาเป็นวิถีเดิมเมื่อโรคระบาดหมดปัญหาลงในขณะที่โลกและสังคมที่เราอยู่นี้ กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นเกิด “วิถีใหม่จริงๆ” อีกมากมายตามมาแน่นอนโควิดแค่เป็นเพียงตัวเร่งและตัวเตือนให้เราต้อง “เรียนรู้” และเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะถาโถมเข้ามาอีกมาก ทั้งที่สวยงามและเจ็บปวด
————
อำพล 9พค.63
แสดงความคิดเห็น