ระวังภัย..จากการช็อปออนไลน์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  ทำให้หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ป้องกันตัวเองและเป็นที่ต้องการของทุกคน  จึงทำให้สินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ยากมากในท้องตลาด  หลายคนจึงหันไปสั่งซื้อทางออนไลน์แม้ราคาจะสูงกว่าปกติก็ยอมซื้อ

แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เมื่อสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ไปแล้วจะได้รับสินค้า  โดยเฉพาะการสั่งซื้อที่ต้องโอนเงินจ่ายให้กับผู้ขายก่อนได้รับสินค้า เพราะมีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทางขายสินค้าออนไลน์นี้ หลอกให้ลูกค้าโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้ามาก่อน แต่ไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้และไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวหลอกลวงกันให้เห็นอยู่บ่อย ๆ

คนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทที่ต้องโอนเงินไปก่อน ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ควรดูความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อน เช่น อ่านรีวิวความเห็นของผู้ซื้อสินค้าไปก่อนหน้า หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร.1166 หรือ เวปไซต์ www.ocpb.go.th. และดูรายละเอียดของสินค้า รวมถึงสอบถามข้อมูลกับผู้ขายให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนาด ปริมาณ ราคา
เป็นต้น และเมื่อต้องโอนเงินจ่ายค่าสินค้า ควรตรวจสอบรายละเอียดผู้รับเงินก่อนโอนเงินทุกครั้ง  นอกจากนี้แล้วก็ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ

สำหรับกรณีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่มาในคราบของพ่อค้าหรือแม่ค้าออนไลน์ไปแล้ว  ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความที่สนทนากับผู้ขาย ข้อมูลผู้ขาย ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า ลักษณะของสินค้า เป็นต้น  แล้วนำหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับการถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชี หรือขอเงินคืน ทั้งนี้ แต่ละธนาคารจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถสอบถามขั้นตอนจากธนาคารที่เราใช้บริการโอนเงินจ่ายค่าสินค้า จากนั้นจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อติดตามคนขาย และควรแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ โทร.1212 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ตด้า (ETDA) เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถึงแม้การช็อปออนไลน์จะเป็นช่องทางหนึ่งของมิจฉาชีพที่จะหลอกขายสินค้าให้เรา  แต่เราก็สามารถสร้างความมั่นใจจากการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ ด้วยการมีสติ  คิดให้รอบคอบ ติดตามและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน  หากไม่มั่นใจให้ปรึกษาหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ  ก็จะช่วยป้องกันและปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่ไม่ว่าจะมาหลอกลวงในรูปแบบไหนก็รู้เท่าทันกลโกงและไม่ตกเป็นเหยื่อแน่นอนคะ

………………………………….

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย-นางสาวอัมพร นิติกิจไพบูลย์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

แสดงความคิดเห็น