โรงแรมโฆษะเปิดตลาด‘ปันสุข’ศูนย์รวมสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับ ครัวโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เปิด “ตลาดปันสุข” ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสุขภาพแห่งใหม่ในขอนแก่น หวังสร้างเมืองแห่งอาหารปลอดภัย สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด

วันที่ 15 พ.ค.63 ที่บริเวณหน้าสวนอาหาร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิด “ตลาดปันสุข” ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ โรงแรมโฆษะ  กำหนดเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ จุดประกายให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการทำเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เลิกบริโภคอาหารที่เป็นพิษ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรต่อยอดในการพัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อีกด้วย

ภายในงานมีการจำหน่ายผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป เบเกอรี่ และอาหารเพื่อสุขภาพจากครัวโรงแรมโฆษะ ผักอินทรีย์จากกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำไปเพาะปลูกจนสำเร็จได้รับการรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์จากออร์แกนิค ไทยแลนด์ และใบรับรอง GAP มาวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสหกรณ์โคขุนขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ  ครัวโฆษะ  ไร่ภูแสงทอง  Baboo’s  สวนแก่นบุญ  Mister.Corn  วนพรรณ การ์เดน  นาอิแม  Plant in khonkaen   Lamai’s Farm  บ้านสวนรักทวีญ

รวมถึงการนำนวัตกรรม ไก่ 3 โลว์ หรือ “ไก่ไร้เก๊าท์” ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ Low uric (กรดยูริกต่ำกว่าไก่ทั่วไป 67%) Low Fat (ไขมันต่ำกว่าไก่ทั่วไป 100%) และ Low cholesterol ถือเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลก พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาวางจำหน่ายในตลาดนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับ ครัวโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น กำลังขับเคลื่อนการผลิตไก่ย่างเพื่อให้ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อสามารถส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเป็นโมเดลหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาจนซ้ำซาก ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ผู้บริหารโรงแรมโฆษะ ร่วมกันเปิด “ตู้ปันสุข” บริเวณด้านหน้าโรงแรม เพื่อเป็นสื่อกลางน้ำใจช่วยเหลือกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เพราะหลายคนต้องตกงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดดำเนินกิจการ

แสดงความคิดเห็น