อดซะว่าแหน่.. คนค้า-ขาย ถูกใจสิ่งนี้ ถ.คนเดินจังหวัดขอนแก่นกลับมาเปิดอีกครั้ง

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ตลอดจนพูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ถนนคนเดินขอนแก่น
.
สำหรับการเปิดถนนคนเดินขอนแก่นในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563) เป็นเสาร์แรกหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 (จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ถนนคนเดินได้งดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามมาตรการควบคุม ทั้งมาตรการหลัก และ มาตรการเสริม เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
.
1.การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการยืนยันความต้องการในการค้าขาย และมีการแจกเอกสาร ตลอดจนพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการที่จะต้องปฏิบัติ
2.การจัดระเบียบล็อคจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่แยกถนนหลังเมือง ไปจนถึงแยกถนนเทพารักษ์ โดยมีการจัดวางล็อคให้มีระยะห่างกัน 1.5 – 2 เมตร จำนวน 598 ล็อค (โซนอาหาร 180 ล็อค ,โซนสินค้าแฮนด์เมด 151 ล็อค และสินค้าทั่วไป 267 ล็อค)
3.การกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.30 น. โดยผู้ประกอบการสามารถตั้งวางสินค้าในเวลา 14.00 น.
4.การกำหนดทางเข้า-ออก จำนวน 6 จุด คือ 1.จุดถนนหลังเมือง 1 ประตู 2.จุดถนนกลางเมือง 2 ประตู 3.จุดถนนหน้าเมือง 2 จุด 4.จุดถนนเทพารักษ์ 1 ประตูโดยแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และการบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อย
5.การกำหนดให้มีการสัญจรเป็นทางเดียว One-Way
6.กองอำนวยการของถนนคนเดิน จะตั้งอยู่พื้นที่ด้านที่เชื่อมต่อระหว่างถนนคนเดินกับสวนรัชดานุสรณ์
7. การนำ QR Code KhonKaen Trust City มาใช้ลงทะเบียนในถนนคนเดิน โดย QR Code KhonKaen Trust City นี้จะเป็นตัวแจ้งสถานะของผู้มาใช้บริการ ว่าได้เคยมาใช้บริการร้านค้าดังกล่าว หรือ ประชาชนท่านใดไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนในรูปแบบชองเอกสารได้
.
โดยในส่วนของการควบคุมผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือ ในการปรุงอาหาร , มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า , ทำฉากพลาสติกใสติดตั้งหน้าร้าน และมาตรการผู้มาใช้บริการ เช่น ผู้มาซื้อสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , ขอความร่วมมือผู้อายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ งดใช้บริการในถนนคนเดิน เป็นต้น
.
ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอขอบคุณผู้ประกอบการค้าและผู้ที่มาใช้บริการในถนนคนเดินขอนแก่นที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะได้มีการประเมินผลการบริหารจัดการต่างๆภายในถนนคนเดินขอนแก่น ทั้ง จุดเข้า-ออกเพื่อการคัดกรอง การจัดระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประเมินผลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ถนนคนเดินขอนแก่น มีความปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวขอนแก่นในช่วงวิกฤตนี้ด้วย หากประชาชนท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-321152 ในวันเวลาราชการ
แสดงความคิดเห็น