ครม. เห็นชอบเลื่อนเก็บภาษีบุหรี่-ยาสูบอีก 1 ปี

ครม.เห็นชอบ เลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่-ยาสูบออกไปอีก 1 ปี ลดผลกระทบ Covid-19 ให้ผู้ประกอบการ

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการทางภาษีสรรพสามิต ในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต เช่น ธุรกิจกลางคืน ผับ เธค ร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา อาบอบนวด สนามม้า และสนามกอล์ฟ เพื่อช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจกลางคืนได้รับผลกระทบ และถูกสั่งปิดมานาน จึงต้องการช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้เจ้าของธุรกิจ แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องจ้างพนักงาน  เช่น แคดดี้ เด็กเสิร์ฟ หรือ พ่อครัว ต่อไป ทั้งนี้การยกเว้นภาษีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ถึง 30 ก.ย.2563นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบให้เลื่อนเวลาการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ และยาเส้นออกไปอีก  1 ปี จากเดิมมีแผนขึ้นภาษีบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน 60 บาท จาก 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค.2563 ไปเป็นวันที่ 1 ต.ค.2564 แทน รวมถึงการเลื่อนปรับภาษียาเส้นออกไปถึงปีหน้าด้วย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่ และผู้ประกอบการยาสูบ ขณะเดียวกัน ยังมีการปรับลดภาษีให้กับเครื่องดื่มนวัตกรรมที่มีสัดส่วนผสมน้ำผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า 10% ให้เสียภาษี 3% รวมถึงให้ปรับลดภาษีรถสามล้อไฟฟ้าลง เหลือ 2% เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการชำระภาษีให้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในพิกัดสรรพสามิต ที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าสนามบิน ให้สามารถยืดเวลาการชำระภาษีออกไปได้ จากเดิมที่กำหนดไว้ 7-15วัน เนื่องจากที่ผ่านมีหลายสนามบินต้องหยุดให้บริการไป

ที่มา:https://www.thansettakij.com/content/437777
แสดงความคิดเห็น