มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พิชิตทุนยุวสาร์ทอัพ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พิชิตทุนยุวสาร์ทอัพ มูลค่า 100,000 บาท โครงการยุวชนอาสา เฟส1 พื้นที่จ.กาฬสินธุ์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ

17 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธู์ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่จัดแสดงนิทรรศการโครงการ ในรูปแบบโปสเตอร์ ตัวแทนนักศึกษายุวชนอาสานำเสนอ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ทีมยุวชนอาสาสมาร์ทฟาร์ม ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้รับรางวัลกองทุนยุวสตาร์ทอัพ มูลค่า 100,000 บาท

โครงการยุวชนอาสาเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับชุมชน โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขา รวมกลุ่มกันลงไปในชุมชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประมวลผล จากนั้นนำมาวางโครงงานเพื่อนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ผลที่เกิดขึ้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด จากที่ให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานจริง ลงพื้นที่จริง สัมผัสกับปัญหาจริง ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ เป็นการนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาและแก้ไขให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม


นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยการเอานักศึกษาลงไปเรียนจริงกับพื้นที่จริง เอาอาจารย์ลงพื้นที่ไปหาโจทย์ปัญหาจากพื้นที่จริง ๆ แทนที่จะอยู่แต่ในห้องเรียน ก็ได้ลงไปเรียนในพื้นที่ที่เป็นองค์ความรู้เป็นแหล่งความรู้ ต่อไปครูอาจารย์ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการอยากรู้ อยากเรียน อยากปฏิบัติ อยากเป็นนักธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการ การเรียนการสอนแบบบรรยายอยู่หน้าห้องจะต้องลดน้อยลง ต่อไปคงตรงไปที่เรื่องผลิตภัณฑ์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ ดูเรื่องบัญชีรายรับรายจ่าย ดูมูลค่าเพิ่ม ดูการตลาด ระหว่างที่นักศึกษาลงไปทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะเกิดความคิดกลายเป็นยุวสตาร์ตอัพ ที่จะเป็นการต่อยอดจากโครงการ“ยุวชนอาสา” ผลักดันนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ภายใต้ “แผนงานยุวชนสร้างชาติ” ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น