อุทยานภูผาม่าน-น้ำพอง(หินช้างสี)พร้อมเปิดให้เที่ยว 1 กรกฎาคม นี้ ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

อุทยานแห่งชาติภูผาม่านและอุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หินช้างสี) พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม นี้ ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หินช้างสี) อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพมณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นายพิชิต สมบัติมาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นำร่อง 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คืออุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หินช้างสี) ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

 นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หินช้างสี) ในปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถรองรับนักท่องเที่ยว จำนวนมากถึง 67,000 คน ซึ่งในปี 2563 นี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อุทยานฯได้ปิดให้บริการตามมาตรการความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอุทยานได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อุทยานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำ QR Code ไทยชนะ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ เช็คอินและเช็คเอาท์ ในการท่องเที่ยวภายในอุทยาน การตรวจวัดอุณภูมิ นักท่องเที่ยวก่อนเข้าไปภายในอุทยานฯ การเว้นระยะห่าง การจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง(หินช้างสี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดขอนแก่น สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 1,792 คน และ หมุนเวียนให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ 242 คนต่อครึ่งชั่วโมง เพื่อลดความแออัด ภายใต้วิถีใหม่ ปลอดภัยจาก covid-19 และคุมเข้มการบริหารจัดการขยะภายในอุทยาน โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขยะคืนถิ่น” หากนักท่องเที่ยวนำขยะเข้าไปภายในอุทยานจะต้องนำกลับมาคืนให้ครบตามจำนวนอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้ไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภายใต้ New Normal วิถีชีวิตใหม่ และมีความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวอุทยาน ฯ และการได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกคนตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น