อุดรธานีเตรียมปรับคำขวัญจังหวัดใหม่เติม”คำชะโนด”แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเพิ่ม 

ภาพจากKapook.com

            วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์เนติโพธิ์) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขวัญจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้เพิ่ม แหล่งท่องเที่ยว “คำชะโนด” ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สร้างรายได้ให้จังหวัด และประชาชนในพื้นที่

      ภาพจากKapook.com

            นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วังนาคินทร์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุดรธานีเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศ ทุกท่านต่างเห็นด้วยที่จะเพิ่มคำขวัญที่เกี่ยวข้องกับคำชะโนดเข้าไป ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อไว้หลากหลาย เช่น แรงศรัทธาวังนาคินทร์คำชะโนด , แรงศรัทธานาคาคำชะโนด , แรงศรัทธาถิ่นนาคาคำชะโนด , แรงศรัทธาคำชะโนดวังนาคินทร์ , แรงศรัทธาเจ้าย่าปทุมมา เจ้าปู่ศรีสุทโธ คําชะโนด , แรงศรัทธาคำชะโนด ซึ่งที่ประชุมมีมติเพิ่ม เลือกคำขวัญ “แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนดต่อท้ายคำขวัญจังหวัดอุดรธานี”

ภาพจาก Eddy Tor Channarong / Shutterstock.com

            นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คำขวัญจังหวัดอุดรธานีมีการเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยคำขวัญแรกของจังหวัดอุดรธานี คือ “น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่-ขิดแดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์” เปลี่ยนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็น “หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” ได้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เป็น “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” และวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่มีการเพิ่มคำขวัญจังหวัดอุดรธานี ซึ่งคำขวัญใหม่คือ “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด”

          ภาพจาก Eddy Tor Channarong / Shutterstock.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำคำขวัญจังหวัดอุดรธานี จะนำคำขวัญชุดนี้เสนอเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดอีกครั้ง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น