ครม.ไฟเขียว!!เพิ่มเงินพิเศษ7เดือน ‘กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ตอบแทนเป็นกำลังหลักช่วยรัฐสู้โควิด-19

ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินพิเศษ ยาว 7 เดือนให้ “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ประจำตำบล” 2.9 แสนราย วงเงิน 699 ล้านบาท  เหตุตอบแทนเป็นกำลังหลักระดับท้องถิ่นช่วยรัฐต่อสู้โควิด-19 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และแพทย์ประจำตำบล ที่มีอยู่ประมาณ 290,000 คน วงเงิน 699 ล้านบาท โดยเห็นควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ 7 เดือน ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการช่วยดำเนินการค้นหาเชิงรุก และการดูแลสถานการณ์ในช่วงเคอร์ฟิว ทำให้กระทบต่อรายได้ อีกทั้งค่าตอบแทนในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณ จะใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในแผนบุคลากรของรัฐ ประมาณ 699 ล้านบาท โดยเห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไปจัดทำรายระเอียดและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนพิเศษ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่ 1 ต.ค.ตามความเห็นของสำนักงบประมาณในภาพรวม ซึ่งจะดูความเหมาะสมตามห้วงเวลา

ที่มา:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886316

แสดงความคิดเห็น