เปิด ‘ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน’แบ่งปัน ช่วยเหลือ แก้ปัญหาปากท้องสู้โควิด-19

ทน.ขอนแก่นร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า พร้อมด้วยหน่วย งานภาครัฐ เอกชน เปิดโครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือ แก้ปัญหาปากท้องสู้โควิด-19 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ได้จัดพิธีเปิดงาน โครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน  โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น จะจัดงาน “ครัวกลาง ชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน” เป็นความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า หน่วยงานภาคเอกชน และที่สำคัญคือเกิดจากความเสียสละร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องชุมชน

เนื่องจากถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเนื่องจากมีรายได้ลดลง ประชาชนบางส่วนตกงาน ทำให้ขาดแคลนรายได้ที่จะมาซื้ออาหาร จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทำอาหารแจกพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เช่น คนไร้บ้าน คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง คนตกงาน คนพิการ ฯลฯ

ซึ่งครัวกลางบริหารจัดการโดยชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต่การระดมทุนและทรัพยากร ทำครัว คัดกรองผู้ยากไร้ และแจกจ่ายอาหาร ซึ่งหลายชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมนำร่องไปแล้วนั้น

โดยการจัดงานในวันนี้จะแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน 1 ชุมชนเขต 1, โซน 2-3 ชุมชนเขต 2, โซน 4-5 ชุมชนเขต 3 และโซน 6 ชุมชนเขต 4 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนชุมชนละ 4-5 คน (รวม 300 คน แต่ละคนจะนำปิ่นโตมาด้วย) และการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนทั่วไปอีก 300 กล่อง ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้แทนครัวกลางทั้ง 6 โซน ตลอดจนทางผู้แทนทั้ง 6 โซนครัวกลาง ได้มอบปิ่นโตอาหาร เพื่อเป็นของที่ระลึกเชิงสัญลักษณ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น