ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง กลับมาเปิดแล้ว ชวนท่องโลกพลังงานไฟฟ้าแบบ New Normal

 

ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ จึงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ภายใต้วิถี New Normal เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการทุกคน สามารถเข้าท่องโลกพลังงานสุดล้ำได้อย่างปลอดภัย และไร้กังวล

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เปิดให้บริการภายใต้แนวคิด Back to the New Normal : กลับมาเจอกันที่เดิม…ด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่” โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐเพื่อความปลอดภัยคือ จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้และให้บริการเจลแอลกอฮอลล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้ ปรับรูปแบบการนำชมเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่างและลดความแออัดภายในศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์สื่อนิทรรศการที่มีการสัมผัสทุกครั้งหลังการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นและบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง เช่น ประตู ราวบันได สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งต้องจองรอบการเข้าชมล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ของแต่ละศูนย์

สำหรับศูนย์เรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ภายในศูนย์การเรียนรู้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ รวมถึงสถานการณ์พลังงานในประเทศ ซึ่งมีการแบ่งโซนให้เข้าชมทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ดังนี้

– โซน 1 Plaza Nova ลานผู้กล้า เป็นจุดลงทะเบียน

– โซน 2 Lamtakong Energy Quest ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน

– โซน 3 New Frontier ดินแดนพลังงาน เป็นดินแดนแห่งพลังงานหมุนเวียน

– โซน 4 New Discovery ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต นำเสนอพลังงานไฮโดรเจนพลังงานบริสุทธิ์แห่งอนาคต

– โซน 5 EGAT Energy Quest ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

– โซน 6 The Balance ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน เป็นการสร้างสมดุลด้านพลังงาน ทั้งระบบผลิต ส่ง และการใช้ไฟฟ้า

– โซน 7 The Happiness of Lamtakong ม่วนซื่นลำตะคอง

และที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เปิดทำการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  หากมีความประสงค์เข้าชมในรูปแบบคณะ โปรดติดต่อจองรอบเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน สำหรับผู้เข้าชมรูปแบบ walk in โปรดติดต่อจองรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  เข้าชมฟรี  ติดต่อจองรอบเข้าชมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-984-007 เท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็น