สกายวอล์คเชียงคาน ! ยังไม่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

อดใจรออีกนิด “สกายวอล์คเมืองเชียงคาน” อ.เชียงคาน จ. เลย เสร็จสมบูรณ์ แต่ต้องรอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบริหารจัดการ เน้นความปลอดภัย บริการประทับใจ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย ห้องประชุมภูกระดึง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการจัดการบริหาร สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จากที่จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยเป็นงบของกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินโครงสร้างสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเลยได้กำหนดสร้าง สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัด ขึ้นบนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี  ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยงบประมาณสร้าง 28,698,000 บาท ให้สำนักงานงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และได้ก่อสร้างเสร็จวันที่ 24 เมษายน 2563 และปัจจุบันกำลังจะส่งมอบงานให้จังหวัดเลย

ภาพชมรมสื่อท่องเที่ยวสะออนไลน์

ล่าสุด หลังจากส่งงาน ทางอำเภอเชียงคาน ได้เปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัส พบปัญหาการจัดการการบริหารอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และที่คาดว่าถ้าเปิดเป็นทางการจะมีท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดประชุมด่วนร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  อำเภอเชียงคาน อพท. 5 อบต.ปากตม เจ้าของพื้นที่ และหอการค้า หลังการประชุมให้ตั้งคณะกรรมการร่วมตั้ง วิสาหกิจชุมชน เพื่อหาผู้เข้าบริหารจัดการทั้งหมด ให้เรียบร้อย  พร้อมทั้งสั่งให้งดขึ้นชมสกายวอล์ค ก่อน ให้รอการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ที่ถูกต้องมารับการบริหารต่อ

ภาพชมรมสื่อท่องเที่ยวสะออนไลน์

ด้านนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ผลจากการประชุมได้มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก เป็นของระเบียบกฎหมายหลังจากที่สร้างเสร็จแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน ในคำของบประมาณต้องมอบให้ท้องถิ่นนำไปขอใช้  ส่วนสถานที่ใช้ก็ได้รับอนุญาตจากป่าไม้ทั้งข้างล่างและด้านบน ให้ใช้สถานที่ได้ ส่วนข้อที่ 2 ในเรื่องของการบริหารจัดการได้ข้อสรุปว่า เมื่อทรัพย์เป็นของท้องถิ่น เมื่อเป็นโครงสร้างใหญ่การจัดการจะมีปัญหาการบริหาร จึงได้มีแนวคิดให้อยากจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาบริหารเพื่อจะให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยระยะแรกการจัดการบริหารโดยทางราชการได้ขอให้ ทาง อพท. 5 เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดองค์กร และให้ตั้งบอร์ดเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นมีที่ปรึกษา ทั้งหมดนี้ก็จะเอาปัญหาและอุปสรรคข้อติดขัดที่เคยทดลองให้เที่ยว ในช่วงก่อนนี้ มาใส่ไว้เพื่อนำไปบริหารจัดการในอนาคต ทั้งนี้จะแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของสกายวอล์คได้  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพื่อให้ มีข้อกฎหมายรองรับในข้อปฎิบัติ

ภาพชมรมสื่อท่องเที่ยวสะออนไลน์

ซึ่งในการท่องเที่ยวของสกายวอล์ค อยากจะให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อย่างน้อยต้องมีความปลอดภัย และผู้มาเยือนต้องมีความสุขกลับไป ทั้งการต้อนรับ รวมทั้งเรื่องอาหารการกิน การจับจ่ายใช้สอย ของผู้มาเยือนในจังหวัดเลยแล้ว ให้มีความสุขกลับไป เมื่อถึงตอนนั้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ภาพชมรมสื่อท่องเที่ยวสะออนไลน์

ทั้งนี้ การปิด-เปิด หรืออนุญาต ให้เข้าพื้นที่ สกายวอล์คเชียงคานนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แต่งตั้ง เท่านั้น สำหรับวันเปิดนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากกระบวนการต่างยังไม่เรียบร้อย ส่วนข่าวที่จะเปิดในต้นเดือนตุลาคม 2563 นี้นั้น เป็นเพียงการคาดเดาไปกันไปเอง

แสดงความคิดเห็น