ขอนแก่น ‘Safe city’ สร้างความมั่นใจให้ นทท.

ขอนแก่น ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ชูเมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ‘Safe City’ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ 4 ส.ค. 63 ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแถวเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่น ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่ออาชญากรรม รวมถึงการหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าและบริการ อาทิ การซื้ออัญมณี การซื้อบริการนำเที่ยว การใช้บริการรถโดยสาร ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นมีการเคลื่อนไหวในเชิงเศรษฐกิจค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มาเป็นระยะ ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าที่ดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข และสิ่งที่สำคัญคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว นักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อออกตรวจตรา สถานที่ต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่พำนักอาศัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดเป็นนโยบาย ในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือ ‘Safe City’ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้จ่าย มาท่องเที่ยว เกิดความมั่นใจ

พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและมาตรการด้านสาธารณสุข และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่จะเข้ามาในพื้นที่ หรือเข้ามาประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการในจังหวัดขอนแก่นอย่างทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น