ศธ. ยัน! ครูไม่มีสิทธิลงโทษ ด้วยความรุนแรง นร.ที่เห็นต่าง ทางการเมือง 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีหลายโรงเรียนมีนักเรียนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะแสดงความเห็นต่างได้

” แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สร้างความแตกแยก” พร้อมเสนอแนวคิด

 นักเรียนทุกคนต้องมีข้อมูลการแสดงความเห็นที่ถูกต้องด้วย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนักเรียนที่เรียกร้อง ควรอ่านและทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเสียก่อนนักเรียนที่มีความเห็นต่าง อยากให้มองภาพของประเทศว่า ขณะนี้กำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลกำลังช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและให้ประเทศเดินหน้าต่อไป นักเรียนควรจัดกลุ่มเป็นตัวแทนหารือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ขอยืนยัน‼️ครูไม่มีสิทธิลงโทษนักเรียนที่เห็นต่างด้วยความรุนแรงเนื่องจากเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่การแสดงออกด้วยความเห็นต่างจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่สร้างความแตกแยก

แสดงความคิดเห็น