เร่งปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาลชุมแพ รับ สมาร์ทซิตี้ เมืองใหม่ เฟส 1 

ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น  ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ รับ สมาร์ทซิตี้ เมืองใหม่ เฟส 1 

นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมลิวรรณ ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่เทศบาลเมืองชุมแพได้กำหนดไว้ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง  สำหรับเกาะกลางถนนมลิวรรณ เมื่อก่อนอยู่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ ปีนี้ทางแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ ได้มอบให้เทศบาลเมืองชุมแพเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษา

นายกสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่อยากจะพัฒนาให้เกาะกลางมีสภาพที่สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอยู่ จึงได้ดำเนินให้ทางเทศบาลเมืองชุมแพ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บริเวณเกาะกลางถนนมลิวรรณตลอดแนวให้สวยงาม ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้

สำหรับต้นไม้เดิมที่ทำการรื้อถอนออก บางส่วนนำมาปลูกที่สวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพและบางส่วนจะนำไปปลูกตามสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ที่เหมาะสมต่อไป

แสดงความคิดเห็น