4กลุ่ม’รับเงินเยียวยาเพิ่ม

ครม. เห็นชอบ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่นอีกนับแสนราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใครได้หรือไม่ได้ ดูเลย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ให้มีการเยียวยาเกษตรกร กลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก 155,657 ราย โดยมี 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินโอน : กลุ่มนี้คือกลุ่มของคนที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร แต่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชี กลุ่มนี้มีทั้งหมด 115,892 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาให้มาแจ้งได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะโอนให้ครั้งเดียว 15,000 บาท หากเกินนี้ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว

2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง : กลุ่มนี้มีทั้งหมด 38,737 ราย จะมีการจ่ายเงินให้รอบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

          3. กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาเกษตรกร เพราะชื่อไปซ้ำซ้อนกับ เราไม่ทิ้งกัน : กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ในช่วงแรกพบว่าชื่อซ้ำซ้อน แต่ตรวจสอบภายหลังพบว่ายังมีสิทธิ์ได้อยู่ กลุ่มนี้มี 759 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4. กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 : กลุ่มนี้มี 269 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.moac.go.th

แสดงความคิดเห็น