โคราชปลื้ม!!ผ่านการรับรองเป็น‘ไมซ์ซิตี้’แห่งใหม่ประเทศไทย

‘ทีเส็บ’ประกาศเพิ่มไมซ์ซิตี้อีก 2 แห่ง คือ นครราชสีมา และสงขลา ตามกลยุทธ์ขยายฐานอุตสาหกรรมไมซ์ให้กว้างขวางสู่ทุกภูมิภาค จากเดิมประกาศไปแล้ว 5 จังหวัด เตรียมประกาศเปิดตัวครั้งแรกในงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” วันที่ 2 กันยายนนี้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า หลังจากทีเส็บดำเนินนโยบายสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และจัดแสดงสินค้า (MICE : ไมซ์) ให้กระจายไปยังทุกภูมิภาคผ่านโครงการไมซ์ซิตี้ โดยร่วมกับจังหวัดต่างๆ และองค์กรภาคีพัฒนาไมซ์ซิตี้ขึ้นมา 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต สร้างความร่วมมือส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน ทั้งเรื่องการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนแก่อุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละจังหวัด

ล่าสุด จ.นครราชสีมา และ จ.สงขลา เป็น 2 จังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทยเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ทีเส็บจะร่วมดำเนินการกับทางจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 จังหวัด มุ่งขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้แบบครบองค์รวมภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1.พัฒนาช่องทางการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ 2.พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมพื้นเมืองที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมไมซ์และยกระดับกิจกรรมไมซ์ที่มีศักยภาพไปสู่ระดับนานาชาติ 3.สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และ 4.ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

“นอกจากจะสนับสนุนการจัดงานไมซ์ภายในจังหวัดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่แล้ว ทีเส็บจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาวด้วย”

นายจิรุตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีเส็บเตรียมจัดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในงาน นอกเหนือจากจะมีการประกาศให้ จ.นครราชสีมา และ จ.สงขลา เป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่อย่างเป็นทางการภายในงานแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และเปิดตลาดซื้อขายงานไมซ์ในราคาพิเศษ โดยผู้ประกอบการจำนวนมากจากทั้งสถานจัดประชุม สายการบิน โรงแรม มาเสนอบริการไมซ์แก่ผู้สนใจภายในรอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สำหรับ จ.นครราชสีมา ทีเส็บได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นเมืองไมซ์มรดกโลก ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อิงกับจุดเด่นของจังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของประเทศ การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย การมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจำนวนมาก การเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งชอปปิงของภูมิภาค และการมีวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นครราชสีมามีศักยภาพและความพร้อมสูงในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทุกมิติ ทั้งด้านคมนาคมเข้าถึงสถานที่จัดงาน การประชุม งานแสดงสินค้า บุคลากรคุณภาพ มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมโดดเด่น ผสมผสานกับกิจกรรมอีเวนต์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว และเสน่ห์อีกอย่างของจังหวัดคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สุดของภาคอีสาน มีมรดกโลกในพื้นที่เขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และอุทยานธรณีโคราช

แสดงความคิดเห็น