ประกันสังคม’โอนเงินเยียวยา15,000 บาทผู้ประกันตน ม.33

#เช็คเด้อพี่น้องเงินเข้ามื้อนี้ “ประกันสังคม” พร้อมจ่าย “เงินเยียวยา” 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 แล้ว เริ่มวันนี้ 28 ส.ค.นี้
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ ‘มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา’ เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที
โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่อย่างใด ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
แสดงความคิดเห็น