รพ.มทส. โคราช รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563

รพ.มทส. โคราช รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคม มุ่งยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพเพื่อผู้ประกันตน

วันนี้ (3 ก.ย. 2563) อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบโล่ “สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563” รางวัลชนะเลิศ
สำหรับสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
ที่มาสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 ก.ย. 2563
แสดงความคิดเห็น