อุดรฯ ‘เปิดศึกกีฬาทางน้ำ’จัดแข่งเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

อุดรธานีตอกย้ำความเป็น Sport city รับคำเชิญจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ลานท่าน้ำเป็ดเหลือง สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมได้เลือกให้จังหวัดอุดรธานี” เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน นอกจากจังหวัดอุดรธานีจะมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแล้ว จังหวัดอุดรธานียังมีศักยภาพพอจะรองรับต่อนโยบายในการจัดการแข่งขันทุกข้อของสมาคมไม่ว่าจะเป็นด้าน SportTourism, SportCity, Sport for all จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่เป็นที่รู้จักและมีชาวต่างประเทศมาพักอาศัยเป็นกลุ่มใหญ่ มีสถานที่อย่างสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ ที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำได้ดี มีศักยภาพและบรรยากาศการเล่นกีฬา (Sport City) ทั้งเพื่อสุขภาพและนันทนาการที่เป็นจุดแข็งสำคัญ ในการเดินไปสู่การสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาเรือพายไทย (Sport for Excellent) ให้ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างช่องทางใหม่ในการเพิ่มมวลนักกีฬา และนำมาซึ่งชื่อเสียงให้กีฬาเรือพายสากล การแข่งขันครั้งนี้ส่วนหนึ่ง เพื่อต่อยอดให้กีฬาเรือพายเป็นที่รู้จักในประเทศและมีนักกีฬาเรือพายรุ่นใหม่เกิดขึ้น ที่สำคัญนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทีมเรือพายจากทางภาคใต้อย่างจังหวัดนราธิวาส และสตูลจะเข้าร่วมการแข่งขัน นับเป็นสัญญาณที่ดีของวงการกีฬาไทย ที่ได้มีการขยับอีกครั้งหลังจากชะงักมาในสถานการณ์โควิด-19 และเป็นสัญญาณที่ดีวงการกีฬาเรือพาย ที่จะได้แสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นภาพของการทำงานเป็นทีม, ความสนุกสนาน, ความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ และการรับผิดชอบต่อผลสำเร็จร่วมกัน

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคทั้งการค้า การลงทุน การคมนาคมสามารถเชื่อมไปได้ทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศลาวพร้อมการเป็น “Sport city หรือเมืองกีฬา” ซึ่งการันตีจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดในการร่วมกันขับเคลื่อนและจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำยุทธศาสตร์เมืองกีฬา เพื่อใช้แสวงหาความร่วมมือ ตลอดจนงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนสร้างจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเมืองกีฬาที่ยั่งยืน ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมเรื่องสนามกีฬาและบุคลากร สามารถจัดกีฬาระดับนานาชาติได้ ประชาชนชาวอุดรธานี มีการตื่นตัวในเรื่องกีฬาเป็นอย่างมาก ที่สำคัญจังหวัดอุดรธานีมองกีฬานอกเหนือจากความเป็นเลิศแล้วยังมองถึง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพราะเรามีจุดเด่นทั้งในด้านที่พัก- อาหาร- สวนสาธารณะ – สถานที่ท่องเที่ยว ในอนาคตจังหวัดอุดรธานีจะเป็น “เมืองกีฬา เมืองแห่งสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ” ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี มีแนวความคิดร่วมกันว่า จะนำการแข่งขันกีฬาในทุกระดับมาสู่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาเยาวชน ประชาชนสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ประชาสัมพันธ์เมืองด้วยกีฬา และสร้างเศรษฐกิจของเมืองด้วยกีฬา

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า การแข่งขันเรือพายจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ที่ช่วยให้จังหวัดกลับมามีความครึกครื้นอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ผู้ประกอบการในจังหวัดจึงเตรียมการต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสาธิตการทำว่าว, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี, ถนนคนเดิน ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังช่วยยกระดับเสน่ห์ของจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้เด่นชัดขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ที่สวยงาม สถานที่พักนักกีฬา การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนด้านอาหารที่ไว้บริการนักกีฬา ถนนเทศาจะเป็นถนนคนเดินที่ให้บริการด้านอาหาร หรือจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ มากมาย และเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีชุมชนทั้งหมด 105 ชุมชน, อสม., นักเรียนและนักศึกษา ที่จะมาร่วมชม ร่วมเชียร์

แสดงความคิดเห็น