ห่วงโควิดพม่าทะลักเข้าไทยคาด2สัปดาห์ถึงชายแดน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพม่า ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก เสี่ยงแพร่ขยายมาประเทศไทยมากขึ้น คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายมาถึงแถบชายแดนไทย!
9 ก.ย.63 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในเมียนมาค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มพบในหลาย ๆ เมือง จากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ คือรัฐยะไข่ และเริ่มเข้ามาทางตอนกลางของประเทศเมียนมาแล้ว ทำให้เกิดความเสี่ยงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าตอนนี้พื้นที่การระบาดจะอยู่ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่คาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย
แสดงความคิดเห็น