ครม.เพิ่มค่าตอบแทน อสม.สู้โควิด-19 อีก 3 เดือน

อสม.เฮอีกแล้ว!!!!ครม.อนุมัติงบฯ 1,500 ล้าน.เพิ่มค่าตอบแทน อสม.สู้โควิด-19 เดือนละ 500 บาท อีก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID-19 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.ออกไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 2563) โดยได้รับเดือนละ 500 บาท ซึ่งมี อสม.ที่จะได้ประมาณ 1.05 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท
ก่อนหน้านี้-คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบฯจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม.ในโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่ มี.ค. ถึง ก.ย.2563) วงเงินราว 3.6 พันกว่าล้านบาท.
แสดงความคิดเห็น