มทร.อีสาน ขอนแก่นชวนคนว่างงานอบรม‘หลักสูตรช่างคอม’สร้างงานสู้โควิด

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ “สิงห์อาสา” ชวนคนว่างงานอบรม หลักสูตร Office SkillS ช่างคอม สร้างอาชีพสู้โควิด

26 กันยายน 2563 ผศ.ดร. อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณาจารย์สาขาวิชา คอ.บ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคุณฌานนท์ โปษยะจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด ให้เกียรติเปิดงานและกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตร Office SkillS ช่างคอม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ
โครงการฯนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่างบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 หลักสูตร ช่างคอมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิขาคณุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิเตอร์ อบรมให้ความรู้เรื่องการทำงานของอุปกรณืคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสเปกคอมพิวเตอร์ การถอดประกอบชิ้นส่วน การวิเคราะหือาการเสีย การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต รวมถึงให้ความรู้เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณสำหรับช่างคอมพิเตอร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
แสดงความคิดเห็น