อวดโฉม!!5 ขบวนแห่ออกพรรษาฯขก.ยิ่งใหญ่”วิถีอีสาน วิถี New Normal”

วันที่ 29 ก.ย.2563  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย  นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล (นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ,นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ , ดร.โกเมน กันตวธีระ) ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” ซึ่งขบวนแห่ดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาล (คณะครูอาจารย์ นักเรียน) ,พี่น้องชุมชน 95 ชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ
โดยมีรูปแบบของขบวนแห่ ผู้เข้าร่วมขบวนไม่ต่ำกว่า คน และมีความยาวของขบวนประมาณ ดังนี้
-ขบวนที่ 1 พุทธบูชา พุทธกตัญญู
-ขบวนที่ 2 สืบสานประเพณี บุญออกพรรษา
-ขบวนที่ 3 รังสรรค์ประทีป งามวิจิตรโสภา
-ขบวนที่ 4 ถวายเป็นพุทธบูชา ล่องธารากลางวารี
-ขบวนที่ 5 วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL
-ขบวนแห่อื่น ๆ (สถานศึกษา/ หน่วยงานต่าง ๆ / ผู้สนับสนุน)
ซึ่งขบวนแห่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยจุดเริ่มต้นขบวนแห่ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น ไปตามถนนศรีจันทร์ เลี้ยวขวาสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย ไปตามถนนกลางเมือง เลี้ยวซ้ายสี่แยกโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ไปตามถนนนิกรสำราญ ผ่านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ไปสิ้นสุดที่เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร
 ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยว ร่วมชื่นชมพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา สัมผัสกับวัฒนธรรมอีสาน ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”
แสดงความคิดเห็น