เทศบาลนครอุดรธานีเดินหน้า Walkable City พลิกโฉมเมืองใหม่ให้คนเดินได้เดินดี

เทศบาลนครอุดรธานีเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมือง ตามแนวคิด Walkable city ส่งเสริมให้ผู้คนสร้างพฤติกรรมการเดินในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เริ่มจากการร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับในช่วงมรสุมและลดปัญหาการตกหย่อนกีดขวางของสายไฟและสายเคเบิลรวมถึงเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางทางซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังทำให้ทัศนียภาพของเมืองไม่สวยงามอีกด้วย
โดยมีเป้าหมายการดำเนินการวางท่อและบ่อพักสายระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงบริเวณถนนสายหลักย่านธุรกิจภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งหมด 4 ระยะ รวม 7.5 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 1 บริเวณถนนอุดรดุษฎีถึงถนนโพศรี ช่วงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติถึงวงเวียนน้ำพุ และจากวงเวียนน้ำพุถึงสามแยกตัดผ่านถนนอำเภอ รวมระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
แสดงความคิดเห็น