อุตุฯแง้มไทยเข้าสู่หน้าหนาวประมาณปลายเดือน ต.ค.นี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศ ฤดูหนาวจะเริ่มต้นช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1 – 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 – 22 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส  (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส.) และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.9 องศาเซลเซียส) ส่าหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 10 – 11 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 – 18 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564

สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาว ถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3 – 4 เมตร สำหรับเกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น หมายถึง อุณหภูมิ 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส อากาศหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส และอากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ การคาดหมายดังกล่าว เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศและจะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2563 อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น