แนวร่วมนิสิต มมส. ฯ แถลงการณ์ ให้มหา’ลัย และองค์กรนิสิตฯ ออกมาปกป้องนิสิตที่ถูกดำเนินคดีทางการเมือง

แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย – MSU Democracy Front ประกาศนัดรวมพลหน้าเพื่ออ่านแถลงการณ์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อสถานการณ์การเมือง ภายใต้แฮชแท็ก #มมสไม่ขออยู่ใต้…..ใคร ณ ลานหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 10.00 น. ของวันนี้(16 ตุลา 2563)
โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ดังต่อไปนี้
แถลงการณ์แนวร่วมนิสิต มมส เพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์กรนิสิตภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกันออกมาพิทักษ์นิสิต เนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาของกลุ่ม “คณะราษฎร” นั้น ได้มีการจัดการชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณทำเนียบรัฐบาล และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่อย่างใด อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 04.00 น. รัฐบาลได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมพร้อมกับเข้าจับกุมแกนนำในยามวิกาล การสลายการชุมนุมดั่งกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล พวกเรากลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส เพื่อประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยพร้อมกับองค์กรตัวแทนนิสิตได้ออกมาแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1.ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและองค์กรตัวแทนนิสิตออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่มนุษยธรรมขัดต่อหลักประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนสากล
2.ขอเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงมาตราการในการออกมาปกป้องดูแลนิสิตที่ถูกดำเนินคดี คุกคาม และถูกจับกุมจากคดีทางการเมืองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ผ่านมา
พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนมิใช่เพื่อเผด็จการ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
แสดงความคิดเห็น